ΑΠΛΟΠΟΙΗΜEΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

Λογισμικό και υλικό γυμναστηρίου με φορητή τεχνολογία για παντού, όλες οι συνδεδεμένες εμπειρίες γυμναστικής της Myzone τροφοδοτούνται από την προσωπική προσπάθεια.  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Χρησιμοποιείται από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, σε πάνω από 9000 γυμναστήρια και εγκαταστάσεις, σε 84 χώρες.

ΛΟΓΟΔΟΣIΑ

Οι διασκεδαστικές προπονήσεις, τα επίπεδα κατάστασης και η επιβράβευση της προσπάθειας δημιουργούν θετικές συνήθειες ευεξίας που διαρκούν.

ΜΕΤΡΗTEΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟY ΡΥΘΜΟY

Ευπροσάρμοστο και ακριβές wearables για την επίτευξη στόχων υγείας, ευεξίας και φυσικής κατάστασης.

ΕΦΑΡΜΟΓH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ

Ζωντανή προσπάθεια και ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε, καθώς και προπονήσεις και ομαδικές συζητήσεις.