Το Stick Mobility είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βελτιώνει την ευελιξία, τη δύναμη και τον συντονισμό σας

Το σύστημα συνδυάζει κινητοποίηση από κοινού, προπόνηση δύναμης και ενεργό διάταση για να αυξήσει την αθλητική απόδοση, να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού και να επιταχύνει την ανάρρωση.

Οι ασκήσεις χρησιμοποιούν το Mobility Stick ως εργαλείο για τη βελτίωση του εύρους κίνησης, την ενεργοποίηση των μυών και την ευαισθητοποίηση του σώματος για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό θεμέλιο για καλύτερη κίνηση.