ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αίθουσα TRX Training

Αίθουσα LesMills

Το Γυμναστήριο

Αίθουσα Cycling